+603-6204 6384/6388
+603-6204 6277

ikimniaga
info_bep@ikim.gov.my

Rangkuman Kewangan Perspektif Kewangan Islam

285 in stock

SKU:BKU-RANGKUMAN-KEWANGAN Category: Tags: , , , , , ,
  • Description
  • Additional information

Description

Rangkuman kewangan (financial inclusion) merupakan suatu agenda penting dalam kewangan negara dan sentiasa diberi keutamaan. Usaha rangkuman kewangan di Malaysia terus dipergiat dan dipertingkat apabila agenda rangkuman kewangan secara rasminya telah dimaktubkan dalam Akta Bank Negara Malaysia 2009. Buku ini membincangkan agenda rangkuman kewangan dari perspektif kewangan Islam di Malaysia dan memberi hala tuju masa hadapan untuk agenda ini terus berkembang ke arah mempertingkat kesejahteraan ekonomi ummah. Buku ini juga akan memberi cetusan kepada pengembangan ilmiah dan kajian selanjutnya dalam bidang ini.    

ISBN 978-983-2718-57-4

Additional information

Weight 0.1 kg