+603-6204 6384/6388
+603-6204 6277

ikimniaga
info_bep@ikim.gov.my

LAPORAN KAJIAN Keberkesanan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Islam bagi Menghadapi Cabaran Masa Kini

Out of stock

SKU:BUKU-LAPORAN-KAJIAN Category: Tags: , ,
  • Description
  • Additional information

Description

LAPORAN KAJIAN | Keberkesanan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Islam bagi Menghadapi Cabaran Masa Kini

Kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Islam (PI) dari aspek penggunaan bahan sumber pembelajaran, kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, pentaksiran, sukatan pelajaran dan masalah, dan cabaran dari persepektif guru yang mengajar Pendidikan Islam dan pelajar. Kajian ini telah dilaksanakan menggunakan reka bentuk penyelidikan bercampur – kaedah kuantitatif dan kualitatif.

ISBN : 978-983-2718-56-7

Additional information

Weight 0.4 kg