+603-6204 6384/6388
+603-6204 6277

ikimniaga
info_bep@ikim.gov.my

Aqal dalam Islam: Satu Tinjauan Epistemologi

Author: Mohd Zaidi Ismail
Publisher: Institut Kefahaman Islam Malaysia
Category: Islam
ISBN: 978-983-2718-39-0
File Size: 0.56 MB
Format: epub
Language: BM

Sinopsis
Karya ini bertujuan mengemukakan semula kefahaman Islam berkenaan peranan dan kedudukan aqal, khasnya dalam ruang-lingkup saluran-saluran utama ilmu sebagaimana yang telah dirumuskan dan diterangkan secara sepadu dan adil dalam kitab-kitab aqidah muktabar.