+603-6204 6384/6388
+603-6204 6277

ikimniaga
info_bep@ikim.gov.my

 

eBook

Korpus Undang-Undang Islam Di Malaysia; Semakan Dan Cabaran

 

Indeks Pembangunan Ummah Malaysia

 

Dialog Antara Agama: Panduan dan Perspektif Islam

Pemerkasaan Perpustakaan Islam

Islamic Scientific Tradition in History

 

Paradigma Ekonomi & Integriti – Sudut Pandangan Islam

 


Membina Kekuatan Sains di Malaysia

 

Hutang Isi Rumah Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian

 


Kenapa Islam? Suatu Sanggahan Terhadap Pluralisme Agama

 

Keruntuhan Kapitalisme: Jawapan Umat Islam

 


Islam, Kreativiti & Inovasi

 

An Islamic Paradigm in Economic: Vision and Mission

 

Good Governance Adab-Oriented Tadbir in Islam

 

Aqal dalam Islam: Satu Tinjauan Epistemologi

 

Pentadbiran Hal Ehwal Islam: Isu dan Cabaran

 


Pemakanan Yang Sihat Menurut Perspektif Islam

 

Pandangan Alam Islam dalam Peradaban Ekonomi

 


Karya Agung Tamadun Islam dan Peradaban Melayu

 


Islam & Higher-Order Thinking: An Overview

 


Islam, Pemuliharaan Hidupan Liar dan Anda

 


Kewangan Islam: Pemikiran dan Penilaian Kontemporari

 


Pengurusan & Pemuliharaan Alam Sekitar dari Perspektif Islam

 


Pinjaman Peribadi Hasil Kajian Terhadap Masyarakat Malaysia

 


Pengurusan Alam Sekitar dan Biodiversiti Dari Perspektif Islam

 


Controversy Over The Term “Allah” in Malaysia

 


Islam, Wildlife Conservation and You

 


The Influence of Islam Upon Classical Arabic Scientific Writings: An Examination of The Extent of Thier Reference to The Quran Hadith and Related Texts

 


Model Baru Ekonomi Tinjauan Dari Perspektif Islam

 


Bila Babi Bukan Babi

 Madrasah Ramadan: Pengajaran dari Pelbagai Dimensi (Edisi Kemas Kini)